Wyjazdy edukacyjne

Łódź 5-7.2020 r.

Katowice 17.04.2020 r.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia 

Tarnów 2017

Tyniec, Kraków 2016

Warsztaty w Szkole Kaligrafii, muzeum i Opactwo, warsztaty w Skryptorium

Opole, Rogów 2015

Miejska Biblioteka Publiczna, Zbiory Specjalne i Zabytkowe WBP na zamku w Rogowie

Katowice 2013

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Karvina – Czechy 2013

Biblioteka Regionalna w Karwinie

Sosnowiec 2013

IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Lublin, Zamość 2012

Biblioteka Główna UMCS i Uniwersytecka KUL, zwiedzanie miasta

Cieszyn 2012

VIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Cieszyn 2011

Książnica Cieszyńska i Biblioteka Zgromadzenia Zakonnego Bonifratrów

Katowice 2010

VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Poznań, Kórnik 2009

Biblioteka Kórnicka PAN i Biblioteka Raczyńskich, zwiedzanie miasta

Częstochowa 2009

V Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Rybnik 2008

IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Lwów - Ukraina 2007

Biblioteka Naukowa Ukraińskiej Akademii Nauk, zwiedzanie miasta

Katowice 2007

III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Wrocław 2006

Biblioteka Zakładu Narodowego im Ossolińskich i Uniwersytetu Wrocławskiego, zwiedzanie miasta

Karvina - Czechy 2006

Biblioteka Regionalna w Karwinie i Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie

Kraków 2005

Targi Książki

Warszawa 2005

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i Biblioteka Narodowa

Częstochowa 2005

I Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Częstochowa 2004

Biblioteka Jasnogórska i Muzeum Malarstwa Tomasza Sętowskiego

Kraków 2004

Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Czartoryskich

Katowice 2004

Biblioteka Śląska i Biblioteka Terapeutyczna

Wadowice 1997

Muzeum Papieskie