Skład Rady Oddziału

SKŁAD RADY ODDZIAŁU W BIELSKU-BIAŁEJ w kadencji 2019-2024

prezes - Katarzyna Urbaniec

wiceprezes - Zofia Cichowlaz

skarbnik - Elżbieta Markiewicz

sekretarz - Agnieszka Marek

członek - Anna Duraj Micor

koordynator BKUM i MobiBiblioteki- Danuta Pobudkiewicz


Skład Komisji Rewizyjnej:

Danuta Pobudkiewicz

Dorota Krzyżowska-Szuta

Magdalena Georg