Bielskie Koło Automatyzacji Bibliotek

Przez wiele lat funkcjonowało jako Bielskie Koło Użytkowników MOL-a.

Jedną z ciekawszych i bardziej prężnych inicjatyw TNBSP Oddziału w Bielsku-Białej jest działające od kwietnia 1996 roku Bielskie Koło Użytkowników MOL-a. Koło to utworzone z inicjatywy ówczesnego doradcy metodycznego p. mgr Anny Dobosz oraz nauczyciela bibliotekarza p. mgr Katarzyny Urbaniec skupia obecnie i obejmuje swą działalnością nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Rozpoczynało ono swe spotkania przy liczbie 6 osób plus dwóch założycieli. Obecnie po 8 latach swej widocznej obecności w sferze oświatowej na terenie Bielska-Białej i okolic liczy zadeklarowanych 44 członków. W ciągu tego okresu przez spotkania przewinęło się dwa razy więcej osób, których nazwiska pojawiały się na listach obecności. Osoby te to nauczyciele bibliotekarze nie tylko ci, którzy pracują już z programem "Biblioteka szkolna - MOL", ale także ci, którzy przygotowują się do komputeryzacji bibliotek szkolnych.

Otaczająca nas rzeczywistość bardzo się zmienia. Obecnie już wiele bibliotek szkolnych obsługiwanych jest przez program MOL, a w 1996 roku rozpoczynały tę pracę tylko 2 biblioteki z rejonu bielskiego. Dzięki działalności BKU MOL-a (systematyczne spotkania członków i sympatyków, wydawanie "Informatora BKU MOL-a", wzajemne kontakty i konsultacje, stały kontakt z twórcą programu) komputeryzacja bibliotek szkolnych stała się faktem. Nauczyciele bibliotekarze pracujący z MOL-em nie są zdani tylko na samych siebie, ale mogą rozwiązywać problemy w gronie osób pracujących z tym programem. Dzięki staraniom członków BKU MOL-a program ten jest stale udoskonalany przez twórcę oraz propagowany wśród dużej rzeszy nauczycieli bibliotekarzy. Członkowie BKU MOL-a przesyłali wielokrotnie swe uwagi dotyczące funkcjonowania programu, co zostało uwzględnione w kolejnych jego wersjach. Stopień zaawansowania w komputeryzacji jest różny u osób uczestniczących w spotkaniach BKU MOL-a. Dzięki temu możliwa jest wymiana informacji i doskonalenie w pracy. Od września 1999 roku koordynatorem prac i spotkań BKU MOL-a jest mgr Bożena Szatan-Fedko. Siedziba Koła od jego założenia mieści się w I LO im. M. Kopernika w Bielsku-Białej. Spotkania odbywają się w różnych szkołach dzięki gościnności nauczycieli bibliotekarzy. W trakcie spotkań omawiane są nowości pojawiające się w programie, jego nowe wersje, pewne problemy wynikające z jego użytkowania oraz tematy często sugerowane przez członków Koła. Popierane jest to pokazem oraz praktycznymi ćwiczeniami.

Dzięki działalności Koła praca wielu nauczycieli bibliotekarzy zyskała nowy wymiar. Wiedząc o innych tego typu kołach na terenie naszego kraju mamy nadzieję na rozwinięcie swej pracy i nawiązanie wielu owocujących ciekawymi pomysłami kontaktów.

Obecnie funkcjonuje jako Bielskie Koło Automatyzacji Bibliotek.

.

oprac. Bożena Szatan-Fedko