Publikacje

ARCHIWUM:

Artykuły
Program MOL w bibliotece szkolnej
Biblioteka szkolna jako centrum kultury
Zbiory regionalne i elementy edukacji regionalnej w bibliotece szkolnej
Udział biblioteki szkolnej w procesie wychowania zdrowotnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie dopalaczy.
A jednak warto.... Materiały wygłoszone podczas IX Forum w Sosnowcu dnia 21.03.2013 r.
BIBLIOTEKA SZKOLNA.ppt
Ile pracuje n-bibliotekarz
Nauczanie o Holokauście.ppt
Po Forum
Referat, który był wygłoszony podczas Forum w Cieszynie przez mgr Bogusławę Nasalską, autorki referatu: mgr Bogusława Nasalska, mgr Aurelia Wątroba
Jak pomóc dziecku w nauce..
Witrażyki - Pomysł na zajęcia pracowni manualno-terapeutyczej w bibliotece szkolnej.
Rola biblioteki szkolnej w procesie edukacyjnym i jej funkcja profilaktyczno- wychowawcza.
Kształtowanie się integracji dzieci z upośledzeniem umysłowym od Starożytności po czasy współczesne.
Wybór piśmiennictwa na temat ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.
Scenariusz uroczystości pożegnania nauczycieli emerytów.
Od trwogi strasznej jak konanie, uchroń nas Panie.
Wigilia w autobusie.
Program promocji zdrowia.
Scenariusz uroczystości pożegnania nauczycieli emerytów.
Jesień montaż poetycki.
Konkurs ze znajomości twórczości Zbigniewa Nienackego.
Scenariusz spotkania szkolnego poświęconego zagadnieniu niepełnosprawności.
Z bajką przez Europę...