TNBSP Oddział w Bielsku-Białej

TNBSP Oddział w Bielsku-Białej

TNBSP Oddział w Bielsku-Białej

TNBSP Oddział w Bielsku-Białej

TNBSP Oddział w Bielsku-Białej

TOWARZYSTWO NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ POLSKICH

posiada status organizacji pożytku publicznego

Aktualny numer konta Oddziału w Bielsku-Białej:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 54124041421111001073261969


Roczna składka wynosi 40 zł.

Istnieje możliwość przekazywania darowizny w kwocie 1% należnego podatku za dany rok na rzecz naszej organizacji, na konto Rady Głównej TNBSP z adnotacją: cel szczegółowy - Oddział Bielski.

Nazwa OPP: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Nr KRS: 0000135805    NIP 525-15-75-841
Adres: Szkoła Podstawowa nr 211, ul. Nowy Świat 21 A, 00-029 Warszawa
Konto bankowe do przekazywania darowizn: 031440 1387 0000 0000 677 4377

Konto

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
54124041421111001073261969

OPP

KRS: 0000135805